phần mềm windows

hướng dẫn anh em sửa lỗi kích hoạt windows chỉ 3 click là xong , thành công 100%

file tool đặt ae tải : https://drive.google.com/file/d/1qeD7HDh5ET68cndAHtou5WEfjRBrECLI/view?usp=sharing